måndag 14 juni 2010

Nog är det väl olaglig diskriminering?

Elisabeth Sandlund, chefredaktören för frikyrkotidningen Dagen, har väckt starka reaktioner genom att neka EKHO en annons om ett kristet läger för HBTQ1)-ungdomar. Några bloggar ur högen som behandlar frågan:
Edina, som själv är engagerad i EKHO, pekar på det ironiska att lägret får mer uppmärksamhet på grund av att annonsen ratades än vad det hade fått genom en införd annons i Dagen.

Det hela har bland annat resulterat i att Sandlund skall diskutera frågan i P1-morgon ca 06.35. I fredags motiverade hon sitt beslut så här:
En annons för en organisation som bejakar och uppmuntrar utlevd homosexualitet skulle, bedömer jag, vara stötande för stora delar av Dagens läsekrets som har en annan uppfattning i den frågan.

Trots att flertalet (men långt ifrån alla) artiklar och kommentarer är kritiska, tycks de flesta skribenter vara av uppfattningen att diskriminering enbart är en etisk fråga. Med få undantag har diskrimineringslagen inte berörts i sammanhanget, vilket förvånar mig.

Tidningen Dagen finansieras till en del genom att man säljer annonsutrymme till allmänheten. Mycket tyder på att Sandlunds åtgärd bör ses som olaglig diskriminering, eftersom
 1. åtgärden missgynnar EKHO (i förhållande till andra möjliga annonsörer), och
 2. missgynnandet beror på att EKHO bland annat vänder sig till homosexuella.
Så här säger Elisabeth Sandlund i en kommentar till sin egna artikel:
I en kommentar uppmanas EKHO att stämma oss för diskriminering enligt diskrimineringslagen. Det skulle bli en intressant rättegång med många implikationer. I förlängningen innebär det att om Alpharörelsen nekas införa en annons om grundkursen i kristen tro i Humanisten så är det diskriminering, om vänsterpartiet inte får annonsera i Kristdemokraten så är det diskriminering, om en företrädare för EKHO inte får in ett debattinlägg i en tidning av utrymmes- eller kvalitetsskäl så är det diskriminering och om den som erbjuder en kurs för avprogrammering från homosexualitet genom förbön (så vitt jag vet finns inga sådana så gå inte i gång på detta nu) inte får marknadsföra sig via EKHO eller RFSL så är det diskriminering. Jag tror att vi ska vara rädda om tryckfriheten i det här landet inte minst om den grundbult som utgivaransvaret innebär.

Enligt min uppfattning avfärdar Sandlund den legala sidan av diskrimineringen alltför lättvindigt. Om inte annat så visar de raljanta exemplen att hon inte vet hur diskrimineringslagen är utformad. En utebliven annons av utrymmes- eller kvalitetsskäl innebär inte att någon särbehandlas negativt, och beträffande de andra exemplen nämns inte några motiv överhuvudtaget.

Jag är transvestit. Om jag av det skälet skulle nekas att handla i en butik, vore det olaglig diskriminering. Eventuella invändningar av typ "det är vår policy" eller "det är av hänsyn till våra 'normala' kunder" skulle inte förändra den bedömningen. Jämför nekad annonsering av hänsyn till homofoba läsare...

Jag kan inte säkert säga att Sandbergs åtgärd är olaglig diskriminering, utan vill betona det angelägna i att saken prövas, inte minst för att det tycks finnas ett stort behov av att informera om diskrimineringslagens existens och innebörd.

1) homo- och bisexuella samt trans- och queerpersoner

5 kommentarer:

 1. Tack Gunilla!

  Vad jag hört är redaktionen delad, så skulle hon kräva för mycket stöd av sina medarbetare kanske det låser sig helt.

  Erosionen på tidningen om en stämning lämnades in skulle vara minst lika spännnade som rättegången i sig. Tanken att ingen skulle skynda till Elisabeths försvar, utan bara tystna, titta ner i skräck och lämna henne ensam med sitt veto som chefredaktör är nästan skrämmande och kanske skulle kunna vara straff nog...... Man ska vara mer rädd om sina fiender än sina vänner.....för tänk om man hamnar i underläge....?

  SvaraRadera
 2. Elisabeth har nog starkt stöd av de kristna.
  Det är bara att läsa bloggarna.

  SvaraRadera
 3. Alla tidningar väljer vad de vill publicera. Inget konstigt i det och heller inget att vara upprörd över. En LO-tidning skulle exempelvis inte ta in en annons från Svenskt näringsliv med antifackligt innehåll?

  SvaraRadera
 4. @Anonym I
  Utan att veta något om kulturen på Dagens redaktion, menar jag att det är vare sig troligt eller önskvärt att en rättslig prövning skulle få de konsekvenser du antyder.

  @Lelle
  Helt klart har hon stöd av några kristna; troligen även av en del ateister och bekännare till andra religioner. Läsarkommentarerna till hennes motivering indikerar att uppfattningarna bland "de kristna" går vitt isär.

  @Anonym II
  Arbetsgivare är mig veterligen inte en grupp som givits lagskydd mot diskriminering. ;-)
  Jag kommer osökt att tänka på 32 § i dåvarande SAFs stadgar om rätten att "fritt antaga och avskeda arbetare" etc. Den rätten är som bekant beskuren, bland annat genom diskrimineringslagen.
  Jag har inte noterat att ansvariga utgivare omfattas av något undantag från förbudet mot diskriminering. Har du?

  SvaraRadera
 5. Likaväl som att en frikyrko / kristen tidning inte vill ta in annonser med HBTQ speglingar vill inte QX ta in reklam / annonser för ex SD. Ni letar ju " fel " överallt.......

  SvaraRadera